Print Friendly and PDF

Programma

Onthaal

Inleiding door moderator

Op 20 juli dit jaar keurde de Vlaamse Regering opnieuw het voorontwerp van decreet over het realisatiegericht instrumentarium (het Instrumentendecreet) goed, hetwelk nu voor advies wordt voorgelegd aan de Raad van State. Jan Bouckaert, partner Stibbe Advocaten, opent de studiedag en geeft naast een dagoverzicht het hoe, wat en waarom van het Instrumentendecreet en wat de perspectieven zijn voor de toekomst.

Huidige stand van zaken Instrumentendecreet

Simon De Boeck, raadgever Ruimtelijke Ordening Kabinet Vlaams Minister Joke Schauvliege, geeft de huidige stand van zaken met betrekking tot het Instrumentendecreet. Hij geeft een overzicht van de krachtlijnen en de afstemming met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).

Link Instrumentendecreet met Decreet Landinrichting en 'Toolbox' Instrumentendecreet

Hilde Van Leirsberghe, diensthoofd projectondersteuning Vlaamse Landmaatschappij (VLM), bespreekt aan de hand van enkele cases het geïntegreerd grondbeleidsinstrumentarium en gaat dieper in op enerzijds het nieuwe grond- en pandenbeleid en anderzijds de link tussen het Instrumentendecreet en het Decreet Landinrichting. Daarnaast behandelt zij ook de 'Toolbox' van het Instrumentendecreet.


Instrumentendecreet: standpunt VVP

Miranda Coppens, diensthoofd Ruimtelijke Planning, Provincie Antwerpen, namens Vereniging Vlaamse Provincies (VVP), verzorgt een presentatie die handelt over het ontwerp Instrumentendecreet vanuit het standpunt van de VVP. Daar komen onder andere de visie, voor- en nadelen, gevolgen en aanbevelingen aan bod komen, gebaseerd op de ervaring en knowhow binnen de verschillende provincies en aangevuld met een aantal praktijkcases.

Verhandelbare ontwikkelingsrechten & afwijkingsmogelijkheden VCRO

Jan Bouckaert, partner Stibbe Advocaten, gaat enerzijds in op de gecompliceerde materie van het verhandelen van bouw- en gebruiksmogelijkheden voor een bepaalde functie op een bepaalde locatie in Vlaanderen. Ofwel de mogelijkheid om ontwikkelingsrechten op gronden te ruilen. Hij geeft anderzijds een kritische kanttekening bij de ‘strikte’ regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en bespreekt de (nieuwe) afwijkingsmogelijkheden die daarin voorzien zijn, betreffende complexe projecten, alsmede de laatste wetgevende evoluties.

Lunch

Activiteitencontracten en -convenanten

Steven Verbeyst, aspirant FWO, Publiekrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven. Aan de hand van praktijkcases bespreekt hij de nieuwe instrumenten van activiteitenconvenanten en -contracten binnen het Instrumentendecreet. Denk aan het beoogd gebruik (tijdelijk toestaan van zonevreemde functies) en het reconversievraagstuk van vrijgekomen gebouwen zonder gebruikswaarde voor landbouw. Dit systeem leunt aan bij een burgerrechtelijke benadering met een convenant (beleidsovereenkomst) in plaats van de klassieke vergunningverlening.

Vergoedingen en Heffingen binnen het Instrumentendecreet

Wie zijn bouwgrond door herbestemming in waarde ziet verminderen krijgt door het instrumentendecreet recht op volledige schadevergoeding gebaseerd op de actuele verkoopwaarde van grond ipv de geactualiseerde aankoopwaarde van grond. Bastiaan Schelstraete, senior associate Stibbe Advocaten bespreekt op boeiende wijze de actuele materie inzake de diverse vergoedingen en heffingen binnen het Instrumentendecreet.

Discussie en afsluiting

Netwerkdrink

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Peter Schrijver MRE
Peter Schrijver MRE
Program Manager
Marieke Janssens
Marieke Janssens
Project Coordinator