Studiedag Vlaamse Instrumentendecreet

Actueel overzicht kansen en uitdagingen Instrumentendecreet in 1 dag!

Highlights

 • Huidige stand Instrumentendecreet door raadgever Kabinet Joke Schauvliege
 • Link met Decreet Landinrichting door VLM
 • Verhandelbare ontwikkelingsrechten & VCRO
 • Activiteitencontracten en -convenanten
 • Vergoedingen en Heffingen

Bestemd voor:

Deze studiedag is bestemd voor ruimtelijk beleids- en omgevingsambtenaren, promotoren, investeerders, aannemers, projectcoördinatoren, milieucoördinatoren, ruimtelijke planners, architecten, juristen en consultants.

De 3 nieuwe instrumenten

Op deze studiedag krijgt u inzicht in de volgende 3 nieuwe instrumenten die het decreet voorziet:

 1. Activiteitencontracten en –convenanten
 2. Verhandelen van ontwikkelingsrechten (VOR)
 3. Billijke schadevergoeding
Peter Schrijver MRE

Helder overzicht Instrumentendecreet!

Op 20 juli keurde de Vlaamse Regering opnieuw het voorontwerp van het Instrumentendecreet goed.

Het decreet is een opstap naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en omvat een uitbreiding van het huidige instrumentarium om projecten nog flexibeler te realiseren.

Op deze studiedag geven dé publieke en juridische experten u een actueel overzicht van het decreet en de meest relevante instrumenten: planschade-planbatensysteem, herverkaveling en verhandelbare ontwikkelingsrechten (VOR).

U krijgt in 1 dag een actueel en helder overzicht van de ingewikkelde, maar zeer relevante materie. Graag tot ziens!

Peter Schrijver MRE
Program Manager

Programma

Wat omvat het Instrumentendecreet?

Instrumentendecreet geeft overheden de middelen om hun ruimtelijk beleid uit te werken. Het decreet omvat:

 • Hogere vergoeding voor wie verlies lijdt;
 • Meerwaarden zwaarder belast;
 • Tijdelijk gebruik leegstaande hoeves;
 • Koopplicht overheid;
 • Grondruil en handel in bouwrechten;
 • Vergoeding na bouw- of verkavelingsvergunning.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Peter Schrijver MRE
Peter Schrijver MRE
Program Manager
Marieke Janssens
Marieke Janssens
Project Coordinator

PARTNERS