Print Friendly and PDF

Onthaal


Inleiding door moderator

Joris Beckers, doctoraatsstudent Universiteit Antwerpen, departement Transport en Ruimtelijke Economie, gaat in op recente sectoriële en maatschappelijke wijzigingen in de detailhandel die verschuivingen in de locatie meebrengen. Een effectief detailhandelsbeleid moet inspelen op de nieuwe locatie vereisten. Een ondersteunend beleid bij woonkernen en een restrictief beleid voor perifere locaties kan daarmee worden verzoend.

Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB): wat, wanneer en waarom?

Leandra Decuyper, advocaat Publius bespreekt onder andere het doel en de impact van het IHB voor een lokaal bestuur, begrippenkader, de toegevoegde waarde van een visie op maat, analyses van de bestaande situatie, individuele vergunningsaanvraag, beschikbare en toepasbare planinstrumenten, alsmede een overzicht van de basisdoelstellingen over de beleidsfasen heen.

Overzicht en huidige stand van zaken

Stefaan Piens, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en voorzitter Nationaal Sociaal Economisch Comité voor de Distributie (NSECD), ) maakt de vertaalslag van het decreet naar de praktijk en geeft de actuele toestand van het IHB inzake uitdagingen en opdrachten, inwerkingtreding, beleidsinitiatieven, beschikbare instrumentaria (mogelijkheden en beperkingen), afwegingskader vergunningsaanvragen, handelsconvenanten en het omvormen van baanwinkellinten tot duurzame winkelconcentraties ofwel winkelarme of -vrije zones.

Juridisch overzicht voor- en nadelen

Waar actueel 3 vergunningen voor de uitbating van een kleinhandelszaak nodig zijn, zal vanaf 1 januari 2018 slechts 1 vergunning volstaan. Dan wordt tevens de socio-economische vergunning geïntegreerd binnen deze omgevingsvergunning, hetwelk een belangrijke stap is in de verdere procedureversnelling. Chris Schijns, advocaat Adlex Advocaten, geeft zowel praktisch als juridisch een helder inzicht in deze ontwikkelingen en gaat in op de voor- en nadelen hieromtrent.

Lunchpauze

IHB vanuit economisch perspectief

Met oog voor de samenhang tussen visie, planning en vergunning én voor de wisselwerking tussen economie en ruimtelijke ordening gaat Ingrid Schroyens, IDEA Consult, in op de conceptuele en economische context van IHB. Gaande van de algemene doelstellingen en intentie(s) van de overheid op de drie bestuursniveaus tot de economische impact op buurten, mobiliteit, leefbaarheid en het handelsklimaat.

Winkelbeleid op maat

Lokale besturen in Vlaanderen kunnen binnenkort een op maat gemaakt handelsvestigingsbeleid creëren conform de vier kerndoelstellingen van het IHB. Jim Bauwens, advocaat K law geeft een duidelijk inzicht in de voor- en nadelen van een ‘tailor-made’ handelsvestigingsbeleid uit het standpunt van enerzijds de besturen en anderzijds de ondernemer c.q. handelaren.

IHB in de praktijk: Stad Sint-Niklaas

Carl Hanssens, Schepen van Economie Stad Sint-Niklaas en Nele De Klerck, centrummanager Stad Sint-Niklaas bespreken het IHB in de praktijk aan de hand van de toepassing en ontwikkelingen in hun Stad Sint-Niklaas.

Discussie en afsluiting 

Netwerkdrink​

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Peter Schrijver MRE
Peter Schrijver MRE
Program Manager
Marieke Janssens
Marieke Janssens
Project Coordinator