Programma

Onthaal

Inleiding door moderator Prof. Georges Allaert

De Betonstop wil niet langer beslag leggen op de open ruimte voor woningbouw en industrie, doch een strategie om dit te bereiken ontbreekt in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Georges Allaert, professor Ruimtelijke Planning, legt uit dat een exodus naar de stad geen oplossing is. Wel het verdichten in de stad én op het platteland.

De Betonstop milieutechnisch

Vanaf 2040 zou men in Vlaanderen niet meer mogen bouwen in de open ruimte, doch moet men zich beperken tot de reeds ingenomen ruimte. Prof. Karen Allacker, Departement Architectuur KU Leuven, geeft vanuit een milieutechnisch perspectief haar visie op de impact van gebouwen en de rol van stedenbouw hierin.

Witboek beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Simon De Boeck, Raadgever Ruimtelijke Ordening kabinet Minister Joke Schauvliege, geeft de actuele stand van zaken inzake het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en geeft toelichting inzake de relevante inzichten en ontwikkelingen.

Op weg naar een Transformatiebeleid

Eén van de belangrijkste doelstellingen in het Witboek is minder versnippering en meer verweving. Jan Bouckaert, advocaat bij Stibbe, geeft een uiteenzetting over de juridische instrumenten die een omschakeling van een uitbreidingsbeleid naar een transformatiebeleid mogelijk maken. Naast bestaande instrumentarium en rechtspraak, gaat hij ook in op mogelijke nieuwe juridische technieken die dit transformatieproces kunnen begeleiden.

Lunch

Vergelijking Vlaanderen en Nederland

De ruimtelijke ordening in Nederland is een voorbeeld van orde en structuur. Prof.
Hilde Heynen
, Departement Architectuur KU Leuven, geeft aan waarom de verschillen in ruimtelijke ordening tussen Vlaanderen en Nederland zo groot zijn, en dit terwijl we toch buurlanden zijn. Wat zijn de lessen die wij hieruit kunnen trekken?

Toekomst ruimtelijk gebruik

Het Vlaamse ruimtebeleid en de wooncultuur zullen in de toekomst anders beheerd en uitgevoerd moeten worden. Niet evident als de helft van de Vlaamse bouwgronden slecht gelegen zijn. Kortom, hoe zien onze woontoekomst en de ruimtelijke ordening van de toekomst eruit? Guy Engelen, expert Ruimtelijk Gebruik bij VITO, kijkt alvast met u vooruit.

Mobiliteitsproductie en duurzame mobiliteit

Kobe Boussauw, professor Ruimtelijke Planning en Mobiliteit onderzoeksgroep Cosmopolis Vrije Universiteit Brussel, vertrekt vanuit de ruimtelijke component van duurzame mobiliteit. Daarbij toont hij hoe de ruimtelijke diversiteit inzake mobiliteitsproductie meebepalend kan zijn voor de waarde van de bestaande woningen en bouwgronden, alsook voor de wenselijkheid om bepaalde locaties in de toekomst al dan niet nog te gaan ontwikkelen.

 Discussie en afsluiting

Netwerkdrink

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.