Omgevingvergunning Nederland 2017

Topontmoeting belangrijkste partijen over kansen toekomstige woonopgave!

HIGHLIGHTS

 • Visie van provincie en gemeentes
 • Geactualiseerde woonvisie en woningbouwplannen
 • Sociaal, middenhuur en vrije sector
 • Regionale Samenwerkingsverbanden aan het woord
 • Topdiscussie tussen gemeentes, corporaties, ontwikkelaars en investeerders.
#
Sander Woertman

Samenwerken aan versnelling en kwaliteit

De actualisering van de provinciale woonvisie biedt volop kansen voor vastgoedpartijen die actief bezig zijn met woningbouw in de regio Den Haag Rotterdam.

Versnelling en sociaal-economische vitaliteit zijn speerpunten. Samenwerking tussen gemeentes, ontwikkelaars en corporaties is belangrijk om deze doelen te halen. Zeker als je bedenkt dat Rotterdam en Den Haag spreken van opgeteld 100.000 nieuwe woningen tot 2040!

Tijdens de studiedag presenteren de belangrijkste spelers uit de woonsector de geactualiseerde opgave. Ze bespreken waar de kansen liggen en hoe deze samen met u kunnen worden opgepakt. Graag tot 26 juni!

Sander Woertman
Organisator

Programma

Uw experts

 • Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
 • Henk Harms, Gemeente Den Haag
 • Robert Straver, Vestia
 • Raimond de Prez, ambassadeur verstedelijkingsalliantie Zuid-Holland
 • Anjelica Cicilia, Syntrus Achmea Real Estate & Finance
 • Emile Klep, Gemeente Rotterdam
 • Alex Veldhof, Provincie Zuid-Holland
 • Esther van der Velden, samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam
 • Sabine Verschoor, Woningmarktregio Haaglanden
 • Paul Becht, BPD
 • Uw dagvoorzitter: Peter van der Gugten, Heijmans Vastgoed

Bestemd voor:

Deze studiedag is bestemd voor gemeentes, corporaties, ontwikkelaars, beleggers en adviseurs die actief zijn met woningbouw in de regio Den Haag Rotterdam.

Samenwerken aan de woonopgave in de regio Rotterdam/Den Haag

## De afgelopen maanden hebben de regio’s Rotterdam en Den Haag gewerkt aan een actualisatie van de regionale woonvisie in opdracht van de provincie. Er is gekeken hoe de samenwerking tussen gemeenten en corporaties vorm kan krijgen zodat gewenste ontwikkelingen snel kunnen worden opgepakt.

Naast de opdracht in de sociale voorraad, is er ook een grote toename nodig van de koopvoorraad en de geliberaliseerde huurvoorraad.

Esther van der Velden, Projectleider, samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam en Sabine Verschoor, Strategisch adviseur at Woningmarktregio Haaglanden vertellen u meer over deze samenwerking

Investeren in Sociaal en Middelhuur

# Henk Harms, directeur Ontwikkeling en Realisatie DSO Den Haag: "Hoe zorg je er als gemeente voor dat gewenste ontwikkelingen op het gebied van de woningvoorraad landen bij de partijen die zorgdragen voor de investering, de ontwikkeling en het beheer?" Henk Harms beschrijft hoe hij voor Den Haag telkens weer de balans zoekt tussen faciliteren en sturen. Harms schetst de kansen die er liggen in de geactualiseerde woonvisie om gewenste woonmilieus te creëren.

Topdiscussie: De toekomst van samenwerken in de regio Den Haag Rotterdam

Vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen in de regio gaan in discussie over wat er moet gebeuren om samen de bouwproductie op te schroeven en sociaal-maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Deelnemers aan het gesprek zijn onder andere de gemeentes Den Haag en Rotterdam, Syntrus Achmea, Vestia, Verstedelijkingsalliantie Zuid Holland en BPD.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator