Ontvangst

Inleiding

Alternatieven voor aardgas: energiesystemen van de toekomst

David Peters vertelt hoe hij als Chief Transition Officer bij Stedin werkt aan een duurzaam energiesysteem waarin steeds meer lokaal wordt opgewekt. Daarbij zijn betrouwbaarheid, betaalbaarheid en toekomstbestendigheid sleutelwoorden. Hij laat zien hoe Stedin samen met gemeentes en marktpartijen bekijkt welke alternatieven er zijn voor aardgasaansluitingen.

Integrale energie-aanpak nieuwe en bestaande wijken

Het gasloos maken van bestaande wijken is een stuk complexer dan bij nieuwbouw. Taco Postma, projectingenieur energiestrategie bij Witteveen + Bos, begeleidt integrale gebiedsontwikkelingen van initiatieffase tot realisatie en bespreekt de financiële, organisatorische, sociale en technische aspecten van herontwikkelingen versus nieuwbouw.

Koffiebreak

Draagvlak onder bestaande en toekomstige bewoners

Vastgoedontwikkelaar AM is bezig met meerdere gasloze ontwikkelingen. De plannen gaan vergezeld van onderzoeken onder (potentiële) bewoners. Maarten Markus, projectmanager duurzaamheid van AM gaat in op recente projecten en presenteert de uitkomsten van het onderzoek naar de houding van bewoners ten aanzien van de energietransitie. Hij laat zien waar de schoen wringt en welke kansen er liggen.

Uitdagingen en kansen voor gemeentes

Jeroen Roeloffzen, partner bij bureau Over Morgen, is met zijn team actief om Nederland aardgasvrij en energieneutraal te maken. Hij adviseert een groot aantal gemeenten, provincie en de VNG bij een aantal regionale duurzame energietrajecten. Roeloffzen zal ingaan op het belang van integrale plannen waar zowel overheid en markt met elkaar het verschil kunnen maken in de opgave van de 21ste eeuw: Een duurzaam en aardgasvrij Nederland!

Lunch

Beleidsaanpak landelijk, regionaal en gemeentelijk

Als coördinator energietransitie van de Provincie Zuid-Holland en Hoofd Vastgoed bij de gemeente Leiden ziet Ronald Prins hoe de verschillende beleidsniveaus de energietransitie benaderen. Hoe kijkt elk schaalniveau aan tegen de energietransitie rondom woningbouw. Hoe wordt dit vertaald naar de praktijk? Prins vertelt hoe de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden zich opmaken voor deze opgave.

Next Generation Woonwijk

Yvonne Neef, directeur Woonstad Rotterdam, bespreekt de uitdagingen bij het gasloos maken van 600 woningen in de Rotterdamse wijk Prinsenland en licht de plannen toe voor de Next Generation Woonwijk. “Bewoners zijn straks ook bezig met energie, water en afval. En met elkaar.” Wat is de rol van een corporatie in een woonwijk nieuwe stijl?

Koffiebreak

Duurzame warmte als business case

Een transparante business case is van cruciaal belang om draagvlak te genereren voor de energietransitie. Karin van Dijk, senior consultant bij Fakton, werkt aan het versnellen van de energietransitie van de bestaande stad. De business case van de energietransitie begint bij een betaalbaar aanbod aan de gebruiker. Karin was daarnaast afgelopen jaar betrokken bij de Roadmap Next Economy, waarvoor ze samen met woningcorporatie Woonstad de business case maakte voor ´Next Generation Woonwijken´.

Gemeenten als aanjagers van de transitie

Lot van Hooijdonk, wethouder van de gemeente Utrecht, vertegenwoordigt de VNG tijdens de onderhandelingen over het klimaatakkoord. Ze koppelt dit aan haar ervaringen bij de gemeente Utrecht om de wijk Overvecht gasvrij te maken. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de transitie voor iedereen een gelijk financieel beeld oplevert? En hoe blijven de ingrepen die daarmee gepaard gaan aantrekkelijk voor bouwers, ontwikkelaars en beleggers?

Recap door dagvoorzitter & netwerkborrel

Print Friendly and PDF

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Sander Woertman
Sander Woertman
Program Manager
Loes Klein
Loes Klein
Project Coordinator