Locatie & Kosten

Locatie

New Babylon
Anna van Burenplein 48
2595 DA Den Haag

Kosten

De deelnamekosten voor deze bijeenkomst bedragen €1899,- (excl. BTW*) per persoon. Dit is inclusief lunch, consumpties en parkeren.

U krijgt tevens een syllabus en gratis het bijbehorende studieboek Investeren in vastgoed, grond en gebieden (2016) ter waarde van € 110,-.

*Als Nederlandse gemeente of provincie heeft u de mogelijkheid de BTW terug te vorderen via het BTW compensatiefonds. Informeer bij uw boekhouding hierover. Op het gereduceerde tarief zijn eventuele kortingen niet van toepassing.

Collegadeal

Neem een collega mee en zowel u als uw collega ontvangt €50,- korting.

Bring your own laptop!

U gaat aan de slag met Excel, dus neem uw eigen laptop mee met daarop MS Excel geïnstalleerd. Heeft u geen laptop? Maak dit dan een week op voorhand aan ons kenbaar, dan kunnen wij tegen kostprijs een huurlaptop voor u verzorgen

Kosteloos vervangen

Als u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich altijd kosteloos laten vervangen door een collega, mits tijdig aan ons doorgegeven. Kosteloze annulering is mogelijk tot drie weken voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Annulering kan alleen per email.

Routebeschrijving

Fiscale aftrek studiekosten

Wist u dat u als zelfstandig ondernemer of als werknemer altijd gebruik kunt maken van de persoonsgebonden aftrek of de fiscale aftrek voor studiekosten? Dit houdt in dat de kosten van scholing, met inachtneming van een drempel op uw inkomen, in mindering gebracht kunnen worden. Op deze manier betaalt de fiscus een gedeelte van uw opleiding.

PE Studie-uren

Deze cursus is geaccrediteerd door NVM vakgroep Wonen en NRVT (voor vrije ruimte) voor 12 PE studie-uren.

Loes Klein

WILT U ADVIES?

Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur Loes Klein. Stuur een email of bel naar het bovenstaande telefoonnummer.

STUDIEUREN

12 RICS
# Vrije ruimte