Programma

Ontvangst

Juridische Aspecten

Uw docent: Joost Hoekstra | Advocaat & Partner bij Straatman Koster Advocaten

De wet- en regelgeving biedt vaak meer ruimte en flexibiliteit voor transformatie en herbestemmen dan u denkt. Met welke wet- en regelgeving moet u op voorhand rekening houden? En op welke wijze maakt u optimaal gebruik van de juridische ruimte en flexibiliteit? We schetsen de belangrijkste juridische aspecten rondom transformatieprojecten:

 • Leegstandwet
 • Omgevingsrecht: Bestemmingsplan - flexibiliteitsmogelijkheden en Planologische kruimelgevallen
 • (Toekomstige) Omgevingswet
 • Civiele instrumenten bestrijding leegstand
 • uitvoering transformatie: Contracten en IE-rechten
 • PPS / Overheid / Fondsen

Koffiebreak

Fiscale aspecten

Uw docent: Susan Raaijmakers | Partner bij Taxand Nederland

Een slim doordachte fiscale aanpak van een transformatieproject kan het verschil maken tussen winst of verlies. U wordt wegwijs gemaakt in de belastingvoordelen bij transformatie, zoals overdrachtsbelasting, BTW en verhuurdersheffing. Lesstof:

 • Transformatie: Verbouw of in Wezen nieuwbouw?
 • Overdracht vastgoed vóór transformatie in de 2% of 6%?
 • Koop/aanneming; één of twéé prestatie’s?
 • Transformatie tot Short Stay
 • Combinatie nieuwbouw en transformatie

Lunch

Financiële haalbaarheidsanalyse

Uw docent: Ronald Daalman | Development Director bij Fakton

Een scherpe haalbaarheidsanalyse is het beginsel voor een weloverwogen besluit om over te gaan tot transformatie. Hoe benaderd u de haalbaarheid van een transformatieproject? En onder welke condities is transformatie haalbaar? Lesstof:

 • Marktanalyse
 • Locatie/gebieds-analyse
 • Gebouwanalyse
 • GREX-VEX-beheer

Koffiebreak

Zelf aan de slag: Opbouw praktijkcases

Op basis van een cashflow analyse met rekenmodellen worden de belangrijke factoren toegelicht om de financiële haalbaarheid voor u inzichtelijk te maken. Daarbij is de huidige en toekomstige situatie belangrijk. Aan kostenzijde wordt gekeken naar de stichtingskosten; (ver)bouw, sloop, bijkomende kosten, winst en risico. Wat betreft opbrengsten zijn dat huur, BAR en VON-prijs. De uiteindelijke residuele waarde is het uitgangspunt.

Onder begeleiding van de docenten gaat u zelf aan de slag. U krijgt een tweetal casussen voorgeschoteld (transformeren/herbestemmen en sloop/nieuwbouw) die u gaat uitwerken om een transformatie praktisch te kunnen toepassen. De resultaten worden daarna gezamenlijk doorlopen en behandeld met ruimte voor feedback.

Afsluiting & netwerkborrel