Studiedag PPS in Vastgoed

Dé praktijkdag over tendensen in PPS en DBFMO rondom vastgoedprojecten.

RELEVANTE TOPICS

  • Overview PPS: Regelgeving, Valkuilen, Updates
  • Juridische actualia
  • Risico's en Financiering
  • Opportuniteiten
  • Actuele casestudies: do’s en don’ts

Marcel Sanderse

De praktijk van PPS en DBFMO

Wat zijn de tendensen en opportuniteiten binnen Publiek Private Samenwerkingen (PPS) en DBFMO specifiek rondom vastgoedprojecten? Dat staat centraal tijdens deze studiedag.

U krijgt een update van de meest relevante aspecten:
- Regelgeving, valkuilen en updates
- Juridische Actualia
- Financieerbaarheid en Risico's
- PPS bij gebiedsontwikkeling

We tonen u leerpunten uit diverse praktijkcases, waaronder de brede ervaring binnen de Stad Gent, zoals met De Tondelier.

Graag tot ziens!

Marcel Sanderse
organisator

Programma

Steven Van Garsse PPS als realisatiemodel: regelgeving, valkuilen en updates

U krijgt een actueel overzicht van Prof. Steven Van Garsse, vice voorzitter Team of Specialists inzake PPS, Economische Commissie voor Europa Verenigde Naties.

  • Nieuwe EU-richtlijnen: wat is de impact op de PPS-projecten?
  • Welke garanties mag de overheid geven?
  • Standaardisatie van PPS: wat is de impact op de competitie? En op het eindresultaat? Zijn er voldoende mogelijkheden voor innovatie?

PPS-ervaringen Stad Gent

Carl Dejonghe, raadgever stadsontwikkeling/ruimtelijke planning Stad Gent, geeft een ‘tour de horizon’ van de Gentse PPS-projecten, zoals Tondelier, Schipperskaai en Ringkaai. PPS is maatwerk, maar welke constanten zijn te onderkennen? Welke leerpunten heeft Gent opgedaan voor meer performante PPS-trajecten? En welke onderdelen worden anders ingericht voor komende PPS-projecten, zoals De Porre en Ecowijk Gantoise? Denk aan participatie, jurysamenstelling, gunnings- en onderhandelingsfase.

Scholenbouw 2e beweging

Na advies van de VlOR en van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering op 16 september 2016 haar definitieve goedkeuring gehecht aan het ontwerpdecreet over de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Praktijkboek PPS en ESR2010

In 2014 trad ESR2010 (Het Europees Systeem van Rekeningen) in werking. De afgelopen jaren heeft de, op ESR2010 geënte, methodiek van Eurostat om PPS-projecten te classificeren heel wat vragen opgeroepen. Het European PPP Expertise Centre en Eurostat hebben afgelopen maanden de handen in elkaar geslagen om een praktijkgids te ontwikkelen om deze onduidelijkheden weg te werken. Op 29 september 2016 is deze praktijkgids gepubliceerd. Dit rapport kunt u hier inzien.

Nieuws over ESR-neutrale mini-DBFM

Het Vlaams Kenniscentrum PPS heeft zijn mini-DBFM, een DBFM-contract geschikt voor kleinere projecten, aangepast en afgetoetst aan de ESR-regels zoals die in de Guide to the Statistical Treatment of PPPs staan. Op 7 juni leverde het INR haar advies op dit model. PPS-projecten die van dit model gebruik maken en die nauwgezet de principes ervan naleven kunnen eventueel off balance worden geregistreerd. Bekijk het advies.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd als eerste op de hoogte.
Fill out my online form.

ORGANISATIE

Marcel Sanderse
Marcel Sanderse
Director
Marieke Janssens
Marieke Janssens
Project Coordinator

PARTNERS

VORMINGSUREN

5 RICS

5 BIV

6,5 BIBF